EU-Confidence Levering RIVM

Op deze pagina

Aanvullende informatie

Borssele case studies

General documentation

External links

Backgroundinformation

EU-Confidence

Operationele levering aan het RIVM

Dit is een lijst met gegevens die operationeel uit Hirlam en ECMWF HRES geleverd worden aan het RIVM tbv RODOS, gebaseerd op files voor 6 juni 2017 12UTC.

Hirlam levering

Parameter namen zijn ontleend aan de Harmonie documentatie.

Parameters worden geleverd op surface level(s) (sfc) en/of 14 modelnivo's (ml): 11, 24, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 51, 55, 57, 58, 59 en 60 (zie de lijst met nivo's in het menu).

Geaccumuleerde parameters (accu) zijn geaccumuleerd vanaf het begin van de verwachting.

Parameter Nivo  
GRIB ecCodes Naam sfc ml accu
1 pres Pressure
6 z Geopotential relative to mean sea level
11 t Temperature (sfc, msl and ml)
33 10u 10m wind: u-component
34 10v 10m wind: v-component
33 u Wind: u-component  
34 v Wind: v-component  
39 w Vertical velocity  
51 q Specific humidity (2m and ml)
61 unknown Total precipitation
62 lsp Large-scale precipitation
63 acpcp Convective precipitation
66 sde Snow depth
67 mld Mixed layer depth
71 tcc Cloud fraction
76 cwat Cloud water  
81 lsm Land fraction
83 sr Surface roughness
84 al Albedo
86 sm Soil moisture content
91 icec Ice cover fraction
117 grad Global radiation flux
121 lhf Latent heat flux
122 shf Sensible heat flux
124 uflx Momentum flux, u-component
125 vflx Momentum flux, v-component
200 unknown Turbulent kinetic energy  

ECMWF HRES levering

Parameter namen zijn ontleend aan de ECMWF parameter database.

Parameters worden geleverd op surface level(s) (sfc) of 15 modelnivo's (ml): 77, 97, 104, 105, 108, 111, 114, 119, 122, 126, 129, 131, 133, 136, 137.

Alle parameters zijn instantane waarden.

Parameter Nivo GRIB ed.
GRIB ecCodes Naam    
31 ci Sea-ice cover sfc 1
34 sst Sea surface temperature sfc 1
134 sp Surface pressure sfc 1
139 stl1 Soil temperature level 1 sfc 1
141 sd Snow depth sfc 1
142 lsp Large-scale precipitation sfc 1
143 cp Convective precipitation sfc 1
147 slhf Surface latent heat flux sfc 1
159 blh Boundary layer height sfc 1
164 tcc Total cloud cover sfc 1
165 10u 10m wind u component sfc 1
166 10v 10m wind v component sfc 1
169 ssrd Surface solar radiation downwards sfc 1
228 tp Total precipitation sfc 1
0/0 t Temperature ml 2
1/0 q Specific humidity ml 2
1/83 clwc Specific cloud liquid water content ml 2
2/2 u U component of wind ml 2
2/3 v V component of wind ml 2
2/8 w Vertical velocity ml 2
6/32 cc Fraction of cloud cover ml 2
Hans de Vries, 8 juni 2017