Toelichting
  Definitie's
Formaten en codes
Tijdrekening
Verstrekkingwijze
Licentiehouders
Licentiekosten
Reductie_licentiekosten
Verstrekkingkosten
Volume korting
Verstrekkingbeleid
KNMI producten
  Advies producten
  Waarnemingen (RTD)
Obs. in climate-mode
Radar producten
Bliksemdetectie
Atmosfeermodel_data
Golfmodel data
Waterstandmodel_data
Satelliet producten
ECMWF
EUMETSAT
WMO
ECOMET