Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

modelrun
modelrun
 
Experimentele verwachtingen
10-15 dagen
Toelichting
Hier worden experimentele producten getoond van het KNMI.
Er vindt geen bewaking plaats van de productie van de experimentele verwachtingen en producten kunnen verwijderd worden zonder voorafgaande aankondiging.
Tien- tot vijftiendaagse verwachting
Het KNMI experimenteert al enige tijd met een verwachting voor 10-15 dagen vooruit. De voorspelbaarheid van de atmosfeer is beperkt. En dus is de verwachting, voor die termijn, minder betrouwbaar dan bijvoorbeeld de verwachting voor morgen. Een meerdaagse verwachting moet op een andere manier worden geformuleerd dan de gebruikelijke verwachting voor morgen.

Hoe de meteoroloog omgaat met de beschikbare informatie, hoe de verwachting het best geformuleerd kan worden (namelijk in de vorm van een kans), en hoe de gebruiker uiteindelijk op de beste manier een beslissing kan nemen op basis van een kansuitspraak is onderwerp van veel onderzoek.
Om ervaring te krijgen met dit soort verwachtingen, worden dagelijks vijftiendaagse verwachtingen in grafische vorm gepresenteerd. Verder vind je enige overwegingen bij het omzetten van een kansverwachting naar een beslissing.