Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

modelrun
modelrun
 
Experimentele verwachtingen
Disclaimer
Er vindt geen bewaking plaats van de productie van de experimentele verwachtingen en producten kunnen verwijderd worden zonder voorafgaande aankondiging.

Het KNMI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen. De levering van de weergegevens door het KNMI geschiedt onder de voorwaarden als bekend gemaakt in de Staatscourant nr. 226 van maandag 21 november 1988.