Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Het GLOBE Aerosolen Project
Meetcampagne
Meetinstructies
GLOBE Aerosolen meetinstructies (klik op de figuur voor een uitvergroting) GLOBE Aerosolen meetinstructies
GLOBE aerosolen metingen, mits je het meetprotocol uit de aerosolen module van GLOBE Nederland volgt, zijn altijd welkom!
Dat voorop gezegd.

De belangrijkste meetinstructies die we je vragen te volgen zijn:
 • meet bij een heldere dag met weinig of geen bewolking (in geen geval wolken nabij en voor de zon).
  Tip: bekijk de laatste weer- en bewolkingsverwachtingen (menu rechts);
 • doe 3 tot 5 opeenvolgende metingen van het directe zonlicht voor beiden het groene én het rode meetkanaal.
  Belangrijk: let er hierbij op dat je de zonfotometer goed naar de zon richt, zonder dat je zelf in de zon kijkt;
 • noteer voor iedere afzonderlijke meting het maximale voltage en het tijdstip (lokale tijd en liefst ook in de wereldwijde afgesproken UTC tijdnotatie) waarop je gemeten hebt.
  GLOBE Aerosolen training GLOBE Aerosolen meetinstructies

  Tip: klik hier voor het omrekenen van de lokale Nederlandse tijd naar UTC;
Noteer verder nog voor iedere set van 3 tot 5 metingen:
 • meteorologische informatie (temperatuur, helderheid lucht, bewolking)
 • bijzondere extra informatie die je nog mee kan geven, waarvan je denkt dat het belangrijk is voor de meting.

Shot uit GLOBE Aerosols introductiefilm
GLOBE Aerosols introductiefilm, 2012
Wil je meer uitleg of zien hoe je de zonfotometer zelf gebruikt? Wil je bijvoorbeeld zien hoe je de zonfotometer goed naar de zon richt? Doorloop dan de speciale GLOBE Aerosolen training (in het Nederlands) of kijk naar de korte introductiefilm (de film is in het Engels).
Meettijdstip en satelliet overvliegtijden
Metingen gedaan tussen 10.00 en 16.00 uur (lokale Nederlandse zomertijd) zijn voor ons het meest waardevol om twee redenen: de stand van de zon en de overvliegtijd van satellieten met instrumenten die ook metingen aan aerosolen meten, zoals bijvoorbeeld OMI, MODIS Terra/Aqua en de GOME-2 instrumenten (en vanaf midden 2017 ook TROPOMI, de opvolger van OMI).

Animatie van NASA EOS satellieten in hun baan om de aarde (bron: NASA Scientific Visualization Studio) NASA
EOS satellite orbits
Waarom precies? Tussen 10.00 en 16.00h staat de zon het hoogst aan de hemel waardoor je een kwalitatief betere meting van de aerosol optische dikte (AOD) kunt doen. Dit geldt voor metingen aan de grond met de GLOBE zonfotometer en professionele zonfotometers, maar ook voor satellietwaarnemingen. Satellietinstrumenten OMI (aan boord van de AURA satelliet), MODIS (aan boord van Terra en Aqua) en GOME-2 (aan boord van de MetOp-A en -B satellieten) passeren ook in dit tijdsvak over Nederland.

Wanneer waarnemingen met de GLOBE zonfotometer min of meer gelijktijdig worden gedaan met die van een overvliegend satellietinstrument kunnen wij, en ook jij, de metingen het best vergelijken en gebruiken. Maar het is niet noodzakelijk dat de GLOBE metingen op precies hetzelfde tijdstip zijn als de satellietmetingen. Meten als het weer het toelaat, dat is eigenlijk het devies, en eventueel meerdere keren op een dag, zodat ook de variatie door de dag heen van de AOD te zien is.

Zelf berekenen wanneer een van deze satellieten precies overvliegt, zodat een zo exact mogelijke vergelijking kan worden gemaakt? Kijk dan hier.