Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Handboek Waarnemingen
hoofdstukken in PDF

Disclaimer
De hoofdstukken van het Handboek zijn uitgebracht in de periode 2001 - 2006. Omdat de functionele eisen rond waarnemingen, de waarneemtechnieken en de organisatie van het KNMI aan wijzigingen onderhevig zijn, zijn een aantal onderdelen van het Handboek niet meer actueel. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om de diverse hoofdstukken weer up-to-date te krijgen en gestreefd wordt naar een jaarlijkse actualisatie.

Nederlands

English version