Royal Dutch Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment


Homepage IPCC Coördinatiegroep

Nederland is vertegenwoordigd in het "Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)". In het IPCC bepalen de landen - vertegenwoordigd door departementen en kennisinstituten - de koers: welke rapporten er gemaakt worden, de inhoudsopgave van die rapporten, de gewenste timing en ze stellen uiteindelijk de samenvattingen voor de beleidsmakers vast. IPCC heeft bewezen een grote invloed te hebben op het mondiale klimaatbeleid, waarvan het Europese en uiteindelijk het Nederlandse klimaatbeleid weer een afgeleide is.

De Nederlandse inbreng in het IPCC wordt voorbereid door de interdepartementale IPCC coördinatiegroep, thans bestaande uit vertegenwoordigers uit het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De coördinatiegroep coördineert procedures zoals het nomineren van mogelijke Nederlandse auteurs voor geplande IPCC rapporten, het uitvoeren van zg 'Government' en 'Expert' Reviews van concept rapporten, het samenstellen en instrueren van Nederlandse IPCC Delegaties enz.

Het Nederlandse IPCC Focal Point en de Nederlandse IPCC coördinatiegroep kunnen bereikt worden via: rob.groenland@knmi.nl

De publiek toegankelijke delen van de officiële IPCC website, bevatten een schat aan informatie over de opzet en werking van het IPCC. Ook kunnen daar de IPCC rapporten en teksten die betrekking hebben op de werking van het IPCC ingezien en gedownload worden.

Op deze site worden relevante documenten die betrekking hebben op (voorbereidingen voor) de Nederlandse inbreng in het IPCC beschikbaar gemaakt. Het betreft voornamelijk lijsten met namen van (genomineerde/Nederlandse) auteurs en reviewers, van deelnemers aan speciale werkgroepen of taakgroepen, overeengekomen inhoudsopgaven van rapporten en 'Terms of Reference' voor werk- of taakgroepen, maar ook bv de submissies die Nederland heeft ingediend bij officiële IPCC vergaderingen.

De coördinatiegroep beheert ook een fonds dat ter beschikking werd gesteld door de deelnemende Ministeries en dat bedoeld is om aan het IPCC proces deelnemende Nederlandse experts financieel te ondersteunen mbt tot reis en verblijfskosten. (vergoedingsregeling IPCC deelname)