Royal Dutch Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment


Onderzoek Inter Academy Council IAC

Het klimaatonderzoek kwam in opspraak naar aanleiding van de 'Climate gate' affaire in november 2009. Toen enige maande later enkele fouten in het vierde assessment rapport van het IPCC werden gevonden kwam het IPCC direct onder vuur te liggen. In maart 2010 vroeg Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki Moon, de Inter Academy Council (IAC) om een onafhankelijk onderzoek te doen naar het functioneren van het IPCC. Het IPCC heeft naar aanleiding van het IAC rapport, dat in de zomer van 2010 uitkwam, interne taakgroepen ingesteld om de IPCC response op het IAC rapport uit te werken en vorm te geven.

Nederland heeft de kritiek op het IPCC serieus opgenomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was al bezig met een onderzoek naar fouten in de WGII bijdrage aan het AR4 toen het IAC haar opdracht kreeg. VROM heeft een discussiemiddag met experts en stakeholders georganiseerd om de situatie rond het IPCC en het IAC rapport te bespreken.

Bij de 32e Plenaire IPCC vergadering, najaar 2010 in Busan (Zuid Korea) heeft Nederland over dat onderwerp een submissie gedaan. Nederland heeft zitting genomen in drie van de vier taakgroepen die het IPCC in Busan instelde.