Royal Dutch Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment


IPCC 5e Assessment Report
Samenvatting voor beleidsmakers

Deze website geeft een Nederlandse vertaling van de belangrijkste conclusies door het IPCC op het gebied van de natuurwetenschappelijke basis. De hoofdconclusies volgen via de links hieronder. De overige conclusies zijn toegankelijk via de rechterkolom, evenals de oorspronkelijke, Engelstalige samenvatting en het achterliggende rapport .

Hoofdconclusies
1. Inleiding
2. Waargenomen veranderingen in het klimaatsysteem
3. Oorzaken van klimaatverandering
4. Begrip van het klimaatsysteem en recente veranderingen daarin
5. Projecties van het toekomstige klimaat

1. Inleiding

De invloed van de mens is waargenomen in de opwarming van de atmosfeer en de oceaan, in veranderingen in de wereldwijde waterkringloop, in afname van sneeuw en ijs, in de wereldwijd gemiddelde zeespiegelstijging, en in veranderingen in sommige klimaatextremen. De duidelijkheid van de invloed van de mens is toegenomen sinds het vorige IPCC rapport uit 2007. Het is uiterst waarschijnlijk[1] dat de invloed van de mens de belangrijkste oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20ste eeuw.

Dat concludeert het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in de Samenvatting voor beleidsmakers (Summary for Policy Makers) bij het eerste deel van haar vijfde Assessment Report (AR5) dat op 27 september 2013 in Stockholm door wetenschappers en beleidsmakers formeel werd aanvaard. Aan het rapport is jaren gewerkt door een internationaal team van wetenschappers. De commentaren van honderden onafhankelijke wetenschappers zijn in de eindtekst verwerkt, waardoor een gezaghebbend en evenwichtig rapport is ontstaan.

[1] Voor een toelichting op termen als uiterst waarschijnlijk en hoge zekerheid zie (On)zekerheid