Royal Dutch Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment


IPCC 5e Assessment Report
Samenvatting voor beleidsmakers

Onzekerheid

Het klimaatsysteem is bijzonder complex. Daardoor is het bijna nooit mogelijk om uitspraken te doen die 100% zeker zijn. Het IPCC heeft veel zorg besteed aan het zichtbaar maken van deze (on)zekerheden door uitspraken te voorzien van een waarschijnlijkheidsindicatie. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende termen:

  • zo goed als zeker: 99-100% waarschijnlijkheid [virtually certain]
  • zeer waarschijnlijk: 90-100% waarschijnlijkheid [very likely]
  • waarschijnlijk: 66-100% waarschijnlijkheid [likely]
  • ongeveer even waarschijnlijk als onwaarschijnlijk: 33-66% waarschijnlijkheid [about as likely as not]
  • onwaarschijnlijk: 0-33% waarschijnlijkheid [unlikely]
  • zeer onwaarschijnlijk: 0-10% waarschijnlijkheid [very unlikely]
  • zo goed als uitgesloten: 0-1% waarschijnlijkheid [exceptionally unlikely]

Overige termen die gebruikt worden zijn:

  • uiterst waarschijnlijk: 95-100% waarschijnlijkheid [extremely likely]
  • waarschijnlijker wel dan niet: 50-100% waarschijnlijkheid [more likely than not]
  • uiterst onwaarschijnlijk: 0-5% waarschijnlijkheid [extremely unlikely]

De geschatte kansen zijn cursief weergeven, bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk.

In de meeste gevallen zijn deze schattingen gemaakt door de betrokken deskundigen, waarbij zij hun oordeel baseren op alle beschikbare informatie. Er zitten onvermijdelijk subjectieve elementen in deze benadering. Toch wordt zo een goed onderbouwde schatting gemaakt van waarschijnlijkheden, die kan dienen als basis voor een risicobenadering bij besluitvorming. Daarbij is natuurlijk niet uit te sluiten dat nieuwe ontwikkelingen in de toekomst tot andere kansschattingen zullen leiden.

Een mate van zekerheid wordt op vijf manieren kwalitatief uitgedrukt: zeer laag, laag, redelijk, hoog, en zeer hoog, en wordt cursief weergegeven, bijvoorbeeld hoge zekerheid.