Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaat-maatwerk
Maatwerk: energie en industrie
17-04-2008

Voorbeelden van maatwerk met betrekking tot informatie over klimaat(verandering) voor de energiesector en de industrie.

Per project, indien beschikbaar:

 • Samenvatting
 • Uitgebreide documentatie
 • Gebruikte klimaatdata
 • Relevante links

Windenergie (Maatwerk-pilot)
(onderdeel van het "Klimaat voor Ruimte" Maatwerk project)
 • Samenvatting: poster (PDF)
 • Achtergronddocument: in voorbereiding
 • Relevante links: ECOFYS (ECOFYS), Klimaat voor Ruimte (KvR), KvR Maatwerk (Maatwerk)
Gasproductie
Wintertemperaturen (extremen, gemiddelden, variatie tussen jaren) zijn van belang voor de planning van gasproductie en -distributie. In dit onderzoek is gekeken naar de historische, huidige en toekomstige waarden van een aantal temperatuurindicatoren (effectieve temperatuur en graaddagen).
 • Samenvatting (PDF)
 • Volledige document (PDF)
 • Gebruikte klimaatdata: De Bilt (datafile, toelichting)
Olieraffinaderijen
Via de Commissie Klimaatbeleid van VNO-NCW en de VNPI (Vereniging van Nederlandse Petroleum industrieŽn) werd de volgende vraag gesteld: Is het klimaat inmiddels zoveel veranderd dat de ontwerpnormen die indertijd bij de bouw van de olieraffinaderijen in Nederland zijn gebruikt verouderd zijn, en zullen de ontwerpnormen voor evt. toekomstige raffinaderijen rekening moeten houden met klimaatverandering?
 • Samenvatting (PDF)
 • Volledige document (PDF)
 • Gebruikte klimaatdata: De Bilt, Rotterdam en Vlissingen
 • Relevante links: Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI)