Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatverandering
De belangrijkste feiten op een rij
Het klimaat is allesbehalve constant: vulkaanuitbarstingen, een wisselende hoeveelheid zonlicht en El Nino veroorzaken variaties in de temperatuur en de hoeveelheid neerslag. De afgelopen eeuw speelde ook de mens een rol, door de uitstoot van broeikasgassen. Deze pagina's geven informatie en uitleg over het klimaatsysteem en waargenomen veranderingen in het klimaat.

Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

In het menu rechts boven vindt u informatie over klimaatbegrippen, zoals de werking van het broeikaseffect. Ook treft u informatie over waargenomen veranderingen, zowel wereldwijd als in Nederland.