Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimatologie
Antieke reeksen downloadinstructie

De databestanden zijn ASCII-format en vanwege de bestandsomvang gecomprimeerd ("gezipt").

Afhankelijk van de besturings- en applicatiesoftware op uw computer kan het zijn dat u tijdens het downloaden één of meerdere meldingen op uw scherm ziet verschijnen met keuzemogelijkheden. Lees de meldingen aandachtig door en maak uw keuze. Op de meeste computerplatforms zullen eventuele meldingen betrekking hebben op:

-het openen of opslaan van het bestand;
-de vraag met welke applicatie het type bestand (met de extensie .dat) moet worden geassocieerd.

Kies bij een eventuele vraag over de bestandstype-associatie uit de geboden keuzelijst de applicatie die u wilt gebruiken om de gegevens te bekijken of verder te bewerken (bijvoorbeeld "wordpad" of "MS-Excel").

Op PC platforms waarop geen WindowsXP is geinstalleerd dient software aanwezig te zijn waarmee gezipte files (b.v. Winzip) kunnen worden gelezen.