Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimatologische Dienst
Metadata Antieke waarnemingen
001 De Bilt

 

De Bilt ca 1897
001 De Bilt
Positie: 52 06' N.B. 05 11'O.L.
Terreinhoogte: +3,0 meter t.o.v. NAP.
Metingen: 18970101 - 19051231
Karakteristiek omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse heuvelrug naar Kromme Rijngebied; half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing
Grondsoort: Zand
Temperatuurmetingen: gemeten m.b.v. :
18970101-19001231 thermograaf in grote pagodehut (op 2,20 meter boven maaiveld
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
18970101-19051231 pluviograaf(vangoppervlak 4 dm2 op 1,50 meter boven maaiveld)
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
18970101 - 19011231 barograaf van Richard in de hut en een kwikbarometer Wild-Fuess in het souterrain
Windmetingen: Gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
18970101 - 19031231 Molentje van Robinson op houten toren op hoofdgebouw; windrichting anemograaf "Sass en Co" systeem Steffens. Meethoogte 37,0 m.