Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimatologische Dienst
Metadata Antieke waarnemingen
046 Alkmaar

 

Alkmaar
046 Alkmaar
Positie: ca. 52 39' N.B. 04 45' O.L.
Terreinhoogte: +1,0 meter t.o.v. NAP
Metingen: 17410501 - 17481130
door Gijsbert Boomkamp
Ontbrekend: 17410601 - 17410930
17460601 - 17470401
Waarneemtijden: waarschijnlijk 8, 12 en 22 uur
Omgeving: klein stedelijke omgeving
Grondsoort: Knippige poldervaaggrond
Temperatuurmetingen: gemeten m.b.v. :
17410501 - 17481130 onbekende thermometer in Fahrenheit
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
17410501 - 17481130 in lijnen en halve lijnen
Windrichting: gemeten m.b.v. :
17410501 - 17481130 geschat in 32 streken
Windkracht: gemeten m.b.v. :
17410501 - 17481130 geschat in 9-delige schaal van 0-8
Luchtgesteldheid:  
17410501 - 17481130 algemene beschrijving