Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Arcen (06391)

06391 Arcen
Positie: 51 30' N.B. 06 12'O.L.
Terreinhoogte: 19,5 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910101
Karakteristiek omgeving: Gelegen in half open landschap. Bouwland afgewisseld door water(deels ontstaan door afgravingen) en bos.
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: n.v.t.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m.,gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut(op 1,50 meter)
Temperatuurmetingen: 0,1 m.,gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19920226 - heden Elektrische meting (Engelse opstelling)
Windmetingen: Gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - heden Cup-anemometer, AWS (digitale registratie) meethoogte 10 meter
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - 20100902 Vaisala sensor in schotelhut
20100903 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - heden CM11 sensor. Meethoogte 2,65 m.
19970312 Instrumentverplaatsing, 435 m.

Laatste update: september 2012