Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Berkhout(06249)

06249 Berkhout
Positie: 52 39' N.B. 04 59'O.L.
Terreinhoogte: -2,4 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19990317
Karakteristiek omgeving: Polder, vlak open landschap, voornamelijk gras- en bouwland
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: n.v.t.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19990317 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut(op 1,50 meter)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19990317 - heden Elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19990317 - heden Elektrische meting (Engelse opstelling)
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19990317 - heden AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19990317 - 20100831 Vaisala sensor in schotelhut
20100901 - heden E&E33 sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19990317 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19990317 - 20091108 HSS zichtsensor
20091109 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.

Laatste update: augustus 2012