Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Cabauw (06348)

06348 Cabauw
Positie: 51 58' N.B. 04 55' O.L.
Terreinhoogte: -0,71 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19970101
Karakteristiek omgeving: Weidegebied
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: 0,86 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19970101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19970101 - 20020715 Elektrische meting in Engelse opstelling
20020715 - heden Elektrische meting in OTT opstelling
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19970101 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19970101 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19970101 - 20101025 Vaisala sensor
20101026 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19970101 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,4 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
20071205 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,0 m.

Laatste update: september 2012