Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
De Bilt (06260)

06260 De Bilt
Positie: 52░ 06' N.B. 05░ 11'O.L.
Terreinhoogte: +1,9 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19010101
Karakteristiek omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse heuvelrug naar Kromme Rijngebied; half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: +3,495 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 20 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20020630, 24.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m (2,2 m), gemeten m.b.v. :
19010101 - 19500516 Thermograaf in grote pagodehut (op 2,20 meter boven maaiveld
19500517 - 19610628 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19610629 - 19930625 Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19930326 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
20080925, 12.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v.:
19710101 - 1991/1992 Kwikthermoter, later met weerstandselement
1991/1992 - heden Elektronische sensor in schotelhut
20080925, 12.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m.
Temperatuurmetingen: grond: -5,-10,-20,-50,-100 cm, gemeten m.b.v.:
19702303 - heden Kwikthermometers, later weerstandselementen
20081009, 13.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19060101 - 19460111 Pluviograaf(vangoppervlak 4 dm2 op 1,50 meter boven maaiveld)
19460112 - 19810331 Pluviograaf(vangoppervlak 4 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19810401 - 19930228 Pluviograaf(vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19930301 - heden Elektrische meting(vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
20080925, 13.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m.
20080925 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19020101 - 19731015 Barograaf en kwikbarometer
19731016 - 19930625 Barograaf en digitale anero´de barometer
19930626 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
19930423,15.00 UT Instrumentverplaatsing, 185 m.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19040101 - 19150823 Molentje van Robinson op houten toren op hoofdgebouw; windrichting anemograaf "Sass en Co" systeem Steffens. Meethoogte 37,0 m.
19150901 - 19161031 Idem; tijdelijke meting op 18,0 m; herleid naar 37,0 m met de factoren: NO 2.02; W 1.81; NNW 1.55 en ZZO 1.26. Meethoogte 18,0 m.
19161101 - 19530216 Idem; op betonnen toren op hoofdgebouw; ter vergelijking ook een Dines aanwezig op de toren. Meethoogte 37,5 m.
19530217 - 19601231 Idem; op nieuwe toren (de spijker) diverse molentjes. Meethoogte 38,3 m.
19610101 - 19820731 Cup anemometer met frequentiemeter en elektrische windvaan; Nieaf recorder. Meethoogte 10,0 m .
19820801 - 19930524 Idem; Camille Bauer recorder (er was een back-up mast van 20,0 m hoog). Meethoogte 10,0 m.
19930525 - 19930625 Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
19930626 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 20,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19010101 - 19861001 Droge/natte boltemperatuur, later meting (inclusief) haarhygrometer.
19861002 - 19931223 Hygromer
19931224 - 20100906 Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,50 m.
20100907 - heden E&E33 sensor in schotelhut. Meethoogte 1,50 m.
20080925, 12.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19570701 - 199406 Pyranometer
199406 - heden CM11 sensor. Meethoogte 13,0 m.
20000107 Instrumentverplaatsing, 200 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19010101-20030101 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19550101 - 20020701 Visuele waarneming
20020702 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,0 m.
20081009, 09.00 UT Intstrumentverplaatsing, 200 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
19510101 - 19790812 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
19790813 - 1999 Asea wolkenhoogtemeter, later met ceilometer (CK12)
1999 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)
20080925, 12.00 UT Instrumentverplaatsing, 200 m.
   

Laatste update: november 2015