Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Deelen (06275)

06275 Deelen
Positie: 52 03' N.B. 05 52' O.L.
Terreinhoogte: 45,23 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510103
Karakteristiek omgeving: Gelegen op stuwwal (Veluwe). Heide/bosgebied, licht glooiend landschap. Vliegveld.
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: 46,74 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20030211, 09.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19510103 - najaar 1957 Thermometer in hut
najaar 1957 - 19921201 Thermometer in hut. Meethoogte 1,5 m.
19921201 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19531216 - 19921130 Thermometer 10 cm behuizing
19921201 - heden Elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19710101 - 19820331 Regenmeter
19820401 - heden Elektrische meting in Engelse opstelling
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510103 - 19921201 Barograaf en kwikbarometer
19921201 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19510103 - 19590807 Vaan en anemometer
19590807 - 19921201 Dynamo-anemometer en vaan met registratie
19921201 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m. (verplaatsing 1100 m.)
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19710101 - 19900904 Droge/natte boltemperatuur
19900905 - heden Hygromer, later met Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19871004 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v. :
19630101 - 19930101 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
20021120 - medio 2007 HSS zichtsensor
medio 2007 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
20021120 - medio 2007 Ceilometer (CT12K)
medio 2007 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013