Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
De Kooy (06235)

 

06235 De Kooy
Positie: 52░ 56' N.B. 04░ 47'O.L.
Terreinhoogte: +0,57 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19720801
Karakteristiek omgeving: Kuststation, in polder gelegen aan de Waddenzeezijde (ca.1 km), juist ten zuiden van Den Helder; vliegveld
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: +1,11 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20021120, 12.00 UT
Voortzetting van: Den Helder
Positie: 52░ 58' N.B. 04░ 45'O.L.
Terreinhoogte: +4,40 meter t.o.v. NAP.
Metingen: 19060101 - 19720731
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19611123 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19611124 - 19720731 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19720801 - 19921231 Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19930101 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19720731 Instrumentverplaatsing, 1000 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19921231 ?
19930101 - heden Elektronische sensor in schotelhut
19720731 Instrumentverplaatsing, 1000 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19570101 - 19720731 Pluviograaf (vangoppervlak 4 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19720801 - 19921231 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19930101 - 20070426 Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
20070426 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19060101 - 19841231 Barograaf en kwikbarometer
19850101 - 19921231 Barograaf en digitale anero´de barometer
19930101 - heden Paroscientific barometer
20011011 Instrumentverplaatsing, 120 m.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19060101 - 19080901 Dines op kastvormige toren van 11,0 m. hoogte; windrichting in streken m.b.v. mechanische registratie. Meethoogte 12,4 m.
19080905 - 19220630 Dines op 11,0 meter hoge gesloten houten toren; windrichting anemograaf "Sass en Co" systeem Steffens. Meethoogte 13,0 m.
19220601 - 1923???? Idem; op 11,0 meter hoge open betonnen toren. Meethoogte 14,0 m.
1923???? - 19541121 Dines op 11,0 meter hoge open betonnen toren; windrichting patent Halliwell (aangepast door Dr. Schoute). Meethoogte 14,0 m.
19541122 - 19720731 Nieuw type Dines met richtingsregistratie. Meethoogte 13,9 m.
19720801 - 19841211 Cup anemometer met frequentiemeter en elektrische windvaan; Heath recorder; op 19720925 en 19800826 kleine verplaatsingen. Meethoogte 10,0 m.
19841212 - 19921231 Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 10,0 m.
19930101 - heden AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
20011011 Instrumentverplaatsing, 120 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19060101 - 19801117 Droge/natte boltemperatuur
19801118 - 19860928 Meting inclusief haarhygrometer
19860929 - 19940207 Hygromer
19940208 - heden Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19641101 - 19870408 Pyranometer
19870409 - heden CM11 sensor
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19080901 - 19950401 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19550103 - 20000508 Visuele waarneming, later met HSS sensor
20000509 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
19510102 - 199409 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
199410 - 20000508 Ceilometer (CK12K)
20000509 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013