Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Eelde (06280)

06280 Eelde
Positie: 53░ 07' N.B. 06░ 35'O.L.
Terreinhoogte: +3,23 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19460201
Karakteristiek omgeving: Gelegen in vlak, open landschap (voornamelijk grasland); vliegveld
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: +4,0 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Voortzetting van: Groningen
Positie: 53░ 13' N.B. 06░ 33'O.L.
Terreinhoogte: +2,10 meter t.o.v. NAP.
Metingen: 19060101 - 19460131
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20021120, 12.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19590730 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19590731 - 19730228 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19730301 - 19910315 Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19730501 Instrumentverplaatsing, 750 m.
19910316 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19710101 - 19920703 Minimumthermometer in 10 cm behuizing
19730501 Instrumentverplaatsing, 750 m.
19920704 - heden Elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19570101 - 19730501 Pluviograaf (vangoppervlak 4 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19730501 Instrumentverplaatsing, 750 m.
19730502 - 19910315 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19910316 - 20090518 Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
20090518 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19060101 - 19860909 Barograaf en kwikbarometer
19860910 - 19910315 Barograaf en digitale anero´de barometer
19910316 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19060301 - 19460131 Molentje van Robinson; windrichting anemograaf "Sass en Co" systeem Steffens. Meethoogte 31,0 m.
19460201 - 19471114 Dines Groningen op dak HBS van 20 m hoog. Meethoogte 31,0 m.
19471115 - 19540920 Idem; Eelde op dak stationsgebouw van 9,8 meter hoog. Meethoogte 14,8 m.
19540921 - 19541228 Cup anemometer met frequentiemeter en elektrische windvaan; Metrawatt recorder. Meethoogte 14,8 m.
19541229 - 19560712 Idem; windmeetmast stond 1 graad scheef in NNW richting. Meethoogte 10,7 m.
19560713 - 19600829 Idem; windmeetmast. Meethoogte 10,0 m.
19600830 - 19660526 Idem; antennemast (ILS). Meethoogte 12,0 m.
19660527 - 19880628 Idem; windmeetmast, op 19730323 kleine verplaatsing. Meethoogte 10,0 m.
19880629 - 19901009 Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 10,0 m.
19901010 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
19950925 Instrumentverplaatsing, 257 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19510101 - 19861117 Droge/natte boltemperatuur
19730501 Instrumentverplaatsing, 750 m.
19861118 - 19940110 Hygromer
19940111- 20110221 Vaisala sensor in schotelhut
20110222- heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19650101 - heden Pyranometer, later met CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
19770715 Instrumentverplaatsing, 250 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v. :
19060101 - 19950401 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19550101 - medio 1996 Transmissometer
medio 1996 - 200002 HSS zichtsensor
200003 - heden PWS sensor (FD12P)
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
???? - medio 2007 Ceilometer (CT12K)
medio 2007 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40). (niet op waarneemterrein maar op enkele honderden meters buiten het terrein)

Laatste update: juli 2015