Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Eindhoven (06370)

06370 Eindhoven
Positie: 51 27' N.B. 05 23' O.L.
Terreinhoogte: 20,69 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510101
Karakteristiek omgeving: Gelegen in half open landschap, bos en heide afgewisseld door gras- en bouwland. Vliegveld
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: +22,41 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20041126, 08:00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19510101 - 19580912 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19580912 - 19840621

Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld), nieuw waarneemterrein 100 m naar het zuiden verplaatst.

19840622 - 19920915 Weerstandsmeting in Stevensonhut Brown recorder (op 1,50 meter boven maaiveld)
19921001 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter)
19921001 Instrumentverplaatsing, 80 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19710101 - 19920930 Minimumthermometer in 10 cm behuizing
19921001 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
19921001 Instrumentverplaatsing, 80 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19710101 - 19921001 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19921001 - heden Elektrische meting (Engelse opstelling)
19921001 Instrumentverplaatsing, 80 m.
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510101 - 19930627 Barograaf en kwikbarometer
19930628- heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19510101 - 19581017 Dynamo-anemometer KLU, geen recorder, werd uurlijks afgelezen (mA-meters). Opgesteld op schoorsteen stationsgebouw ca. 12 m.
19581017 - 19840621 Cup anemometer; met Van Doorn recorder. nieuwe mast geplaatst op ca 200 m. van de meteo. Meethoogte 10 m.
19840621 - 19920906 Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 10 m.
19920906 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19710101 - 19940106 Droge/natte bolthermometer, later met hygromer
19940701- heden Vaisala sensor in schotelhut
19921001 Instrumentverplaatsing, 80 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19840701 - 19920930 ????
19921001 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v. :
19780101 - 19930101 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19550101 - 2007 HSS zichtsensor
2007 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
19510101 - 2007 Ceilometer (CT12K)
2007 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)
`

Laatste update: april 2013