Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Gilze-Rijen (06350)

06350 Gilze-Rijen
Positie: 51 34' N.B. 04 56' O.L.
Terreinhoogte: 11,95 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510103
Karakteristiek omgeving: Gelegen in half open landschap, afgewisseld door bouw- grasland. Vliegveld.
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: 13,47 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20030211, 09.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19510103 - 19570909 Thermograaf en Thermometers in hut
19570909 - 19761001 Thermograaf en Thermometers in hut op 1,50 meter
19761001 - 19930401 Weerstandsmeting in hut op 1,50 meter: Brown recorder
19930401 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
19930825 Instrumentverplaatsing, 240 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19701231 - 199308 Minimumthermometer in 10 cm behuizing
199308 - heden Elektronische sensor in schotelhut
19930825 Instrumentverplaatsing, 240 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19510103 - 19761001 Regenmeter
19761001 - 19930401 Elektrische regenmeter
19930401 - heden Elektrische meting in Engelse opstelling
19930825 Instrumentverplaatsing, 240 m.
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510103 - 19930401 Barograaf en kwikbarometer
19930401 - heden Paroscientific barometer
19930825 Instrumentverplaatsing, 240 m.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19510103 - 19591101 Dines anemometer en vaan
19591101 - 19930401 Dynamo-anemometer en vaan
19930401 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19710101 - 199308 Droge/natte boltemperatuur in geventileerde thermometerhut
199308 - 19940106 Hygromer
19930825 Instrumentverplaatsing, 240 m.
19940107 - heden Vaisala sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19870403 - 19870415 ?
19870416 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
19930825 Instrumentverplaatsing, 240 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v. :
19511101 - 19930101 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19550103 - 20030210 Visuele waarneming
20030211 - heden HSS sensor, later met PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
19510103 - 199309 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
199309 - 2007 Ceilometer (CT12K)
2007 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013