Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Heino (06278)

06278 Heino
Positie: 52 26' N.B. 06 16' O.L.
Terreinhoogte: +3.6 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910101
Karakteristiek omgeving: Weidegebied
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: n.v.t.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19920401 - 20131030 Elektrische meting (Engelse opstelling)
20131030 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - heden Cup-anemometer, AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
1994 - 20100831 Vaisala sensor in schotelhut
20100901 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
1994 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.

Laatste update: juli 2015