Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Hoek van Holland (06330)

06330 Hoek van Holland
Positie: 51 59' N.B. 04 07' O.L.
Terreinhoogte: 11,86 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19710101
Karakteristiek omgeving: Duingebied, kustgebied
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: 12,48 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 14,65 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19710101 - 19830817 Weerstandsmeting in hut
19830817 - 19950503 Weerstandsmeting in hut (op nieuwe locatie)
19950503 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19950801 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19950801 - heden Elektrische meting in Engelse opstelling
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19710101 - 19830817 Barograaf, kwikbarometer en aneroïde barometer
19830817 - 19910901 Aneroïde barometer op 13,04 m (op nieuwe locatie)
19910901 - 20050131 Paroscientific barometer
20050131 - heden Paroscientific barometer op 12,48 m (op AWS terrein)
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19710101 - 19770516 Vaan en anemometer (10 meter mast)

19770516 - 20050131

Vaan en anemometer op pier Noorderhoofd
20050131 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie) op pier Noorderhoofd. Meethoogte 14,65 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19950801 - 20101102 Vaisala sensor in schotelhut
20101103 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19950801 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.

Laatste update: september 2012