Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Hoogeveen (06279)

06279 Hoogeveen
Positie: 52 45' N.B. 06 34'O.L.
Terreinhoogte: 15,82 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19900601
Karakteristiek omgeving: Open gebied voornamelijk bouwland
Grondsoort: Vergraven veen
Hoogte barometer: 17,4 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19900601- heden AWS, elektronische sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
19980424 Instrumentverplaatsing, 5 km.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19900601- heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
19980424 Instrumentverplaatsing, 5 km.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19930301 - heden Elektrische meting in Engelse opstelling
19980424 Instrumentverplaatsing, 5 km.
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19900221 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
19980424 Instrumentverplaatsing, 5 km.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19900601 - heden Cup-anemometer, AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
19980424 Instrumentverplaatsing, 5 km.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19900601 - 20100901 Hygromer, later met Vaisala sensor in schotelhut
20100902 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
19980424 Instrumentverplaatsing, 5 km.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19900601 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
19980424 Instrumentverplaatsing, 5 km.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
20001107 - heden PWS sensor (FD12P) sensor. Meethoogte 2,0 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
20001107 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)
Bliksemmetingen: gemeten m.b.v.:
20000315 - heden Bliksemdetectiemast. Meethoogte 17,5 m.

Laatste update: augustus 2012