Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Hoorn Terschelling(06251)

06251 Hoorn Terschelling
Positie: 53 23' N.B. 05 21' O.L.
Terreinhoogte: 0,73 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19940601
Karakteristiek omgeving: Gelegen aan Waddenzeekant (ca 700 m) in polder(voornamelijk grasland).
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: 2,26 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19940601 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19940601 - heden Elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19940601 - heden Elektrische meting in engelse opstelling
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19940601 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19940601 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19940601 - 20100921 Vaisala sensor in schotelhut
20100922 - heden E&E33 sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19940601 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
? - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 1,9 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
? - 20140106 Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: juli 2015