Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Hupsel (06283)

06283 Hupsel
Positie: 52 04' N.B. 06 39' O.L.
Terreinhoogte: 29,7 meter t.o.v. NAP.
Startdatum:

19910101

Karakteristiek omgeving: Gelegen in tamelijk open gebied, voornamelijk grasland
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: nvt
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19920301 - 20131024 Elektrische meting in Engelse opstelling
20131024 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - 199409 ????
199409 - 199505 Hygromer
199505 - 20100901 Vaisala sensor in schotelhut
20100902 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19910227 - 19950401 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling

Laatste update: juli 2015