Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Leeuwarden (06270)

06270 Leeuwarden
Positie: 53 13' N.B. 05 45' O.L.
Terreinhoogte: 0,27 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510101
Karakteristiek omgeving: Vlak open polderlandschap, voornamelijk grasland ten noordwesten van Leeuwarden. Vliegveld.
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: +1,83 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20040616, 09.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19510101 - 19571217 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19571218 - 19711130 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld), nieuw waarneemterrein 100 m naar het zuiden verplaatst.
19711201 - 19920703 Weerstandsmeting in Stevensonhut Brown recorder (op 1,50 meter boven maaiveld)
19920704 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19510101 - 19920703 Minimumthermometer in 10 cm behuizing
19571218 Instrumentverplaatsing, 100 m.
19920704 - heden Elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19740101 - 19920730 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19920801 - 20120913 Elektrische meting (Engelse opstelling)
20120913 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510101 - 19930627 Barograaf Fuess en kwikbarometer
19930628 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19510101 - 19520409 Dynamo-anemometer KLU, geen recorder, werd uurlijks afgelezen (mA-meters). Opgesteld op houten mast ca. 10 m.
19520409 - 19580731 Dynamo-anemometer; met Inkwell recorder. Meethoogte 10 m.
19580801 - 19840731 Nieuwe cup-anemometer, windvaan (van Doorne) en mast geplaatst ca. 500 m ten noorden van het meteogebouw. (recorder van Doorne) De mast werd op 19610309, 19670418 en 19711208 verplaatst.
19840801 - 19920731 Idem; met Camille-Bauer recorder
19920801 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19510101 - 19940609 Droge/natte boltemperatuur, later met hygromer
19940610 - heden Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19870422 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
???? - medio 2007 HSS zichtsensor
medio 2007 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
???? - medio 2007 Ceilometer (CT12K)
medio 2007 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: juli 2015