Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Lelystad (06269)

06269 Lelystad
Positie: 52 27' N.B. 05 31' O.L.
Terreinhoogte: -4,41 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910101
Karakteristiek omgeving: Gelegen in Polder, voornamelijk grasland. Vliegveld.
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: -3,89 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
20020218 Instrumentverplaatsing, 550 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
20020218 Instrumentverplaatsing, 550 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19910901 - heden Elektrische meting (Engelse opstelling)
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19920801 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
20010419 Instrumentverplaatsing, 550 m.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - heden Cup-anemometer, AWS (digitale registratie). Meethoogte 10 m.
20010419 Instrumentverplaatsing, 550 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - heden Hygromer, later Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
20020218 Instrumentverplaatsing, 550 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,65 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19921222 - medio 2009 HSS zichtsensor
medio 2009 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
20021010 - heden Wolkenhoogtemeter LD40

Laatste update: april 2013