Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Maastricht (06380)

06380 Maastricht
Positie: 50° 54' N.B. 05° 46' O.L.
Terreinhoogte: +112,72 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19461201
Karakteristiek omgeving: Gelegen in glooiend coulissenlandschap, gras- en bouwland. Hellingbos in omgeving; vliegveld
Grondsoort: Löss(krijt)
Hoogte barometer: +113,4 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20021120, 12.00 UT
Voortzetting van: Maastricht(HBS)
Positie: 50° 51' N.B. 05° 41' O.L.
Terreinhoogte: +49,4 meter t.o.v. NAP.
Metingen: 19060101 - 19461130
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19451130 Thermograaf in Stevensonhut (op 20,10 meter boven maaiveld)
19451201 - 19610413 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19610414 - 19760131 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19760201 - 19910228 Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19910301 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
20051101 Instrumentverplaatsing, 1770 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19710101 - 19930822 Weerstandsmeting in hut
19930823 - heden Elektronische sensor in schotelhut
20051101 Instrumentverplaatsing, 1770 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19570101 - 19660630 Pluviograaf (vangoppervlak 4 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19760701 - 19910228 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19910301 - heden Elektrische meting (Engelse opstelling, vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
20051101 Instrumentverplaatsing, 1770 m.
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19060101 - 19800708 Barograaf en kwikbarometer
19800709 - 19910228 Barograaf en digitale aneroďde barometer
19910301 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
20051101 Instrumentverplaatsing, 1770 m.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19060101 - 19160630 Dines op betonnen bordes op dak HBS (20,0 m); windrichting anemograaf "Sass en Co" systeem Steffens. Meethoogte 32,0 m.
19160701 - 19241231 Idem; windsnelheid bleek belangrijk te laag (jaarboek 1926). Meethoogte 32,0 m.
19240101 - 19500815 Idem
19500816 - 19610731 Dines op verkeerstoren (Beek van 9,0 m). Meethoogte 12,5 m.
19610801 - 19880715 Cup anemometer met frequentiemeter en elektrische windvaan; Nieaf recorder; kleine verplaatsing op 19850529. Meethoogte 10,0 m.
19880420 Instrumentverplaatsing, 200 m.
19880716 - 19911107 Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 10,0 m.
19911107 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
20051101 Instrumentverplaatsing, 1100 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19060101 - 19870119 Droge/natte boltemperatuur, later meting inclusief haarhygrometer
19870120 - 19940110 Hygromer
19941024 - 20110216 Vaisala sensor in schotelhut
20110217 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
20051101 Instrumentverplaatsing, 1770 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19640601 - 19930929 Pyranometer. Meethoogte 1,6 m.
19930930 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
20051101 Instrumentverplaatsing, 1770 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19060101 - 19930614 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19550103 - medio 1998 Visuele waarneming
medio 1998 - heden PWS sensor (FD12P)
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
19510102 - 19790331 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
19790401 - 20000131 Ceilometer
20000201 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013