Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Marknesse(06273)

06273 Marknesse
Positie: 52 42' N.B. 05 53'O.L.
Terreinhoogte: -3,35 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910101
Karakteristiek omgeving: Gelegen in vlakke, open polder. Voornamelijk bouwland.
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: n.v.t.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut(op 1,50 meter)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Temperatuurmetingen: grond: -5, -10, -20, -50, -100 cm, gemeten m.b.v. :
???? - heden Elektronische sensoren
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - 20140417 Elektrische meting in Engelse opstelling
20140417 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - heden AWS (digitale registratie). Meethoogte 10 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - 20100831 Hygromer, later met Vaisala sensor in schotelhut
20100901 - heden E&E sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19940110 - heden CM11 sensor. Meethoogte 2 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19950401 - medio 2009 HSS zichtsensor
medio 2009 - heden PWS sensor (FD12P)

Laatste update: juli 2015