Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Nieuw Beerta (06286)

06286 Nieuw Beerta
Positie: 53 12' N.B. 07 09' O.L.
Terreinhoogte: -0,2 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910101
Karakteristiek omgeving: Polder, Akkerbouwgebied
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: n.v.t.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut(op 1,50 meter)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Temperatuurmetingen: grond: -5, -10, -20, -50, -100 cm, gemeten m.b.v. :
19910101 - heden Elektronische sensoren
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - heden Elektrische meting (Engelse opstelling)
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - heden Cup-anemometer, AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - 20100901 Hygromer, later met Vaisala sensor in schotelhut
20100902 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - heden CM11 sensor. Meethoogte 2,0 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
???? - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: augustus 2012