Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Rotterdam (06344)

06344 Rotterdam
Positie: 51 58' N.B. 04 27' O.L
Terreinhoogte: -5,14 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19561001
Karakteristiek omgeving: Gelegen in polder, voornamelijk grasland, zuidoostelijk aangrenzend stad Rotterdam. Vliegveld
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: -4,52 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: stopdatum 20021120, 12.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19561001 - 19641231 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19650101 - 19881030 Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld); tevens vanaf nieuwe lokatie verplaatsing waarnemingsterrein 19851231
19881101 - 19930808 Elektronische sensor (op 1,50 meter boven maaiveld) t.b.v. AMIS
19930809 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
20060928 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19561001 - 19881030 Weerstandsmeting in hut
19930809 - heden Elektronische sensor in schotelhut
20060928 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19740101 - 19841231 Elektrische regenmeter type LMD (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19850101 - 19881030 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19881101 - 19930808 Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld) tbv AMIS
19930809 - heden Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
20060928 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19561001 - 19641231 Barograaf en kwikbarometer
19650101 - 19771024 Barograaf en kwikbarometer; vanaf nieuwe lokatie
19771025 - 19881030 Barograaf en digitale an.barometer
19881101 - 19930808 Barograaf en digitale an.barometer tbv AMIS
19930809 - heden Elektrische meting; verplaatsing waarnemingsterrein 19971015 naar windmast 24
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19710101 - 19881030 Cup anemometer met frequentiemeter en elek. windvaan; Nieaf recorder; verplaatsing 19710824. Meethoogte 10,0 m.
19881101 - 19930808 Cup anemometer met frequentiemeter en elek. windvaan; Nieaf recorder tbv AMIS. Meethoogte 10,0 m.
19930809 - heden Idem; AWS (digitale registratie); verplaatsing 19971001 (lokatie 06) en 19980107 (lokatie 24). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19561001 - 19710227 Droge/natte boltemperatuur
19710228 - 19870120 Haarhygrometer
19870121 - 19940116 Hygromer
19940117 - 20100921 Vaisala sensor in schotelhut
20100922 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
20060928 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19871205 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
20060928 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v. :
19760101 - 19930101 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19590501 - 2001 Visuele waarneming, later met HSS sensor
2001 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
19580901 - heden Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht, later met ceilometer, later met wolkenhoogtemeter (LD40)
20101005 Instrumentverplaatsing v.d. Nachtschadestraat naar luchthaventerrein (waarneemveld), 1900 m.

Laatste update: april 2013