Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Schiphol (06240)

06240 Schiphol
Positie: 52 19' N.B. 04 47' O.L.
Terreinhoogte: -4,18 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510101
Karakteristiek omgeving: Gelegen in polder. Half open landschap: voornamelijk gras- en bouwland afgewisseld door infrastructuur/gebouwen. Vliegveld
Grondsoort: Klei/veen
Hoogte barometer: -2,69 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20021120, 12.00 UT.
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19510101 - 19550414 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19550415 - 19590625 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19590626 - 19901104 Weerstandsmeting in Stevensonhut Brown recorder (op 1,50 meter boven maaiveld) verplaatsingen waarnemingsterrein op 19631010; 19650504
19670508 Instrumentverplaatsing, 2 km.
19770101 Instrumentverplaatsing, 4 km.
19911105 - 19910912 AMIS in gebruik genomen
19910913 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld) verplaatsing waarnemingsterrein op 19941109 naar baan 19R
20040302 Instrumentverplaatsing, 4 km.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19701231 - 19910912 Kwikthermometer
19910913 - heden Elektronische sensor in schotelhut
19770101 Instrumentverplaatsing, 4 km.
19941109, 16.00 UT. Instrumentverplaatsing, 250 m.
20040302 Instrumentverplaatsing, 4 km.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19710101 - 19910912 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19770101 Instrumentverplaatsing, 4 km.
19910913 - 20040302 Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld) verplaatsing waarnemingsterrein op 19941109 naar baan 19R
20040302 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
20040302 Instrumentverplaatsing, 4 km.
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510101 - 19930630 Barograaf en kwikbarometer
19670508 Instrumentverplaatsing, 2 km.
19770101 Instrumentverplaatsing, 4 km.
19810610 - 19910912 Barograaf en digitale an.barometer
19910913 - heden Elektrische meting verplaatsing waarnemingsterrein op 19941109 naar baan 19R
20040302 Instrumentverplaatsing, 4 km.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19710101 - 19761231 45 meter mast metingen op 10,20 en 40 meter cup anemometer met Nieaf recorder. Meethoogte 10 m.
19770101 - 19851231 Cup anemometer; verplaatsing naar 19R; met Heath recorder. Meethoogte 10 m.
19860101 - 19910605 Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 10 m.
19910606 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10 m.
19950915 Instrumentverplaatsing, 750 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19510101 - 19940104 Droge/natte boltemperatuur, later meting inclusief haarhygrometer en hygromer
19670508 Instrumentverplaatsing, 2 km.
19770101 Instrumentverplaatsing, 4 km.
19940105 - 20110904 Vaisala sensor in schotelhut
19941109, 16.00 UT. Instrumentverplaatsing, 250 m.
20040302 Instrumentverplaatsing, 4 km.
20110905 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v. :
19870911 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
19941109, 16.00 UT. Instrumentverplaatsing, 250 m.
20040302 Instrumentverplaatsing, 4 km.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v. :
19630101 - 19930101 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19550101 - 1999 Visuele waarneming, later met HSS sensor
1999 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
19510101 - 1999 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
1999 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)
   

Laatste update: juli 2015