Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Soesterberg (06265)

06265 Soesterberg
Positie: 52 08' N.B. 05 17'O.L.
Terreinhoogte: +14,0 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510910
Stopdatum: 20081115
Karakteristiek omgeving: Gelegen op Utrechtse Heuvelrug in beboste omgeving; vliegveld.
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: +15,5 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Beperkte visuele waarnemingen vanaf 19980212. Stopdatum 20050208, 09.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19540101 - 19641101 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter, vanaf 1957 op 1,60 meter, vanaf 1959 op 1,50 meter) boven maaiveld.
19641031 - 19920630 Weerstandsmeting in Stevensonhut Brown recorder (op 1,50 meter boven maaiveld)
19920701 - 20081115 AWS, elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19701231 - 19920630 ??
19920701 - 20081115 Elektronische sensor in schotelhut (AWS)
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19740601 - 19920630 Pluviograaf (vangbak 2 dm2 op 0,40 cm boven maaiveld)
19920701 - 20081115 Elektrische meting
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510910 - 19570620 Barograaf en kwikbarometer
19570701 - 19891231 Microbarograaf Fuess
19900101 - 20081115 Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19710101 - 19920630 Cup anemometer, met Van Doorn recorder
19920701 - 20081115 Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19710101 - 19920630 Droge/natte boltemperatuur
19920701 - 19940115 Hygromer
19940116 - 20081115 Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19931008 - 20081115 CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19550103 - 1997 Visuele waarneming
1997 - 20081115 HSS sensor. Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
19510910 - 19920630 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
19920701 - 20081115 Ceilometer (CT12K)

Laatste update: augustus 2012