Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Stavoren (06267)

06267 Stavoren
Positie: 52 54' N.B. 05 23' O.L.
Terreinhoogte: -1.3 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910101
Karakteristiek omgeving: Gelegen in open landschap, voornamelijk grasland.
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: nvt
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - 19990831 AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter (oude locatie)
20000101 - heden Idem; nieuwe locatie(ruim 2 km NO van vorige)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - 19990831 AWS, elektronische sensor in schotelhut
20000101 - heden Idem; nieuwe locatie (ruim 2 km NO van vorige)
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19911201 - 19990831 Elektrische meting in engelse opstelling (oude locatie)
20000101 - 20050504 Idem; nieuwe locatie (ruim 2 km NO van vorige)
20050505 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - 19990831 Cup-anemometer, AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.(oude locatie)
20000101 - heden Idem; nieuwe locatie (ruim 2 km NO van vorige)
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - 19990831 Droge/natte boltemperatuur, later hygromer, later Vaisala sensor in schotelhut
20000101 Instrumentverplaatsing, 2 km.
20100914 - heden E&E33 sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - 19990831 CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
20000101 - heden Idem; nieuwe locatie (ruim 2 km NO van vorige)
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
20021119 - 20030708 HSS zichtsensor
20030709 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,0 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
20021014 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: augustus 2012