Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Twenthe (06290)

06290 Twenthe
Positie: 52 16' N.B. 06 53'O.L.
Terreinhoogte: +33,02 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510101
Karakteristiek omgeving: Coulissenlandschap, licht glooiend terrein. Bebossing afgewisseld door bouw- en grasland; vliegveld
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: +34,55 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: beperkt vanaf 20011021, stopdatum 20050418, 09.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19510101 - 19671221 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19671222 - 19680228 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19680301 - 19930630 Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19930701 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19510101 - 19930630 ?
19930701 - heden Elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19740601 - 19930630 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19930701 - heden Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510101 - 19930630 Barograaf en kwikbarometer
19930701 - heden Paroscientific barometer
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19510101 - 19510830 Dines door vliegtuigongeluk niet bruikbaar.
19510901 - 19580715 Dines, mast van 6,0 m op gebouw van 15,0 m. Meethoogte 21,0 m.
19580716 - 19841031 Cup anemometer van Doorn apparatuur op windmeetmast; kleine verplaatsingen op 19671221 en 19680103 (360 m.). Meethoogte 10,0 m.
19841101 - 19930630 Cup anemometer en windvaan KNMI, Camille Bauer recorder. Meethoogte 10,0 m.
19930701 - heden idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
1993 okt/nov Instrumentverplaatsing, 375 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19510101 - 19801117 Droge/natte boltemperatuur
19801118 - 19860928 Meting inclusief haarhygrometer
19860929 - 19940119 Hygromer
19940120 - 20100907 Vaisala sensor in schotelhut
20100908 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19870416 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19630101 - 19930101 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19550101 - 2000 Visuele waarneming
2000 - 2008 HSS sensor
2008 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
19510101 - 199410 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
1993 okt/nov Instrumentverplaatsing, 375 m.
199410 - 2008 Ceilometer (CT12K)
2008 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013