Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Valkenburg (06210)

06210 Valkenburg
Positie: 52° 11' N.B. 04° 25'O.L.
Terreinhoogte: -0,2 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510101
Stopdatum: 20160503
Karakteristiek omgeving: Gelegen in de kuststrook achter het duingebied. Vlak open landschap, voornamelijk gras.
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: 1,38 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20021120, 12.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19510101 - 19680510 Thermograaf in hut
19630415 - 19921201 Weerstandmeting in hut
19921201 - 20160503 AWS, elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter)
20090902, 12.30 UT Instrumentverplaatsing, 885 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m gemeten m.b.v. :
19510101 - 20160503 Elektronische sensor in schotelhut
20090902, 12.30 UT Instrumentverplaatsing, 885 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19520501 - 19821201 Pluviograaf
19821201 - 20090902 Elektrische neerslagmeter
20090902, 12.30 UT Instrumentverplaatsing, 885 m.
20090902 - 20160503 Neerslagmeter in OTT scherm (op 1 m boven maaiveld)
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510101 -19840711 Barograaf en kwikbarometer
19821116 - 19921201 Aneroïde barometer
19921201 - 20160503 Paroscientific barometer in kast aan windmast
20091008, 10.50 UT Instrumentverplaatsing, 885 m.
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19510101 - 19620425 Dines anemometer. Meethoogte 13 m.
19620425 - 19921201 Dynamo anemometer. Meethoogte 11 m.
19921201 - 20160503 AWS (digitale registratie). Meethoogte 10 m.
20091008, 10.50 UT Instrumentverplaatsing, 885 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19510101 - 19940209 Droge/natte boltemperatuur
19940210 - 20101006 Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
20101007 - 20160503 E&E33 sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
20090902, 12.30 UT Instrumentverplaatsing, 885 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19870227 - 20160503 CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
20090902, 12.30 UT Instrumentverplaatsing, 885 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19510901 - 19950401 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19921225 - 20160503 PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m. Baan 23

Laatste update: augustus 2016