Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Vlieland (06242)

06242 Vlieland
Positie: 53 14' N.B. 04 55' O.L.
Terreinhoogte: +1,72 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19960101
Karakteristiek omgeving: Duingebied
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: +10,43 meter t.o.v.NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20040609, 12.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19960101 - 20040630 Elektrische meting (Vaisala)
20040609 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19960101 - 20040630 Elektrische meting (Vaisala)
20040609 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19960101 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19960101 - 20040630 Anemometer en windvaan; elektrische meting
20040609 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19960103 - heden Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19960303 - 2006 HSS zichtsensor
2007 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
19960303 - 2006 Ceilometer (CK12K)
2007 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013