Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Vlissingen (06310)

06310 Vlissingen
Positie: 51░ 27' N.B. 03░ 36'O.L.
Terreinhoogte: +8,03 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19060101
Karakteristiek omgeving: Kuststation, gelegen op havenpier aan de Westerschelde
Grondsoort: n.v.t.
Hoogte barometer: +9,65 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 20 meter
Tijdelijke verplaatsingen: 
19431103 - 19450731 Hotel Brittannia, Positie: 51░ 27' N.B. 03░ 33' O.L., Terreinhoogte t.o.v. NAP: +8,0 meter
19450801 - 19470815 Hotel Noordzee Boulevard, Positie: 51░ 26' N.B. 03░ 35' O.L., Terreinhoogte t.o.v. NAP: +8,0 meter
19470815 - 19580429 West Souburg, Positie: 51░ 28' N.B. 03░ 35' O.L., Terreinhoogte t.o.v. NAP: -0,5 meter
Visuele waarnemingen: stopdatum 20021120, 12.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19300114 Thermograaf in een soort kooi (op 2,20 meter boven maaiveld)
19300115 - 19431102 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19431103 - 19450731 Thermograaf in Stevensonhut (op 8,80 meter boven maaiveld)
19450801 - 19611012 Thermograaf in Stevensonhut (op 2,20 meter boven maaiveld)
19611013 - 19740930 Thermograaf in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19741001 - 19930430 Weerstandsmeting in Stevensonhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
19930501 - heden Elektronische sensor in schotelhut (op 1,50 meter boven maaiveld)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19060101 - 19930430 ?
19930501 - heden Elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19570101 - 19620409 Pluviograaf (vangoppervlak 4 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19620410 - 19930430 Pluviograaf (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
19930501 - heden Elektrische meting (vangoppervlak 2 dm2 op 0,40 meter boven maaiveld)
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19060101 - 19840917 Barograaf en kwikbarometer
19840918 - 19930430 Barograaf en digitale anero´de barometer
19930501 - heden Paroscientific barometer
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19080401 - 19100630 Molentje van Robinson (niet erg betrouwbaar); windrichting anemograaf "Olland". Meethoogte 13,0 m.
19100701 - 19291024 Idem; (verbeterde constructie molentjes'. Meethoogte 13,0 m.
19291025 - 19440931 Idem; waarneemterrein opgehoogd naar dijkhoogte. Meethoogte 13,4 m.
19450801 - 19470815 Idem; op het dak Hotel Noordzee Boulevard. Meethoogte 23,0 m.
19470816 - 19580430 Idem; te West Souburg. Meethoogte 9,0 m.
19580430 - 19591120 Dines op meteogebouw. Meethoogte 16,4 m.
19591121 - 19670308 Cup anemometer met frequentiemeter en elektrische windvaan; Metrawatt recorder; op havendam. Meethoogte 10 m.
19670310 - 19680702 Idem; op dienstgebouw. Meethoogte 15,0 m.
19680703 - 19720130 Idem; windmeetmast op havendam. Meethoogte 10,0 m.
19720131 - 19821001 Idem; op dienstgebouw met Nieaf recorder. Meethoogte 15,0 m.
19821002 - 19930431 Idem; Camille Bauer recorder. Meethoogte 15,0 m.
19930501 - heden Idem; AWS (digitale registratie). Meethoogte 15,0 m.
19971003 Instrumentverplaatsing, 14,5 m. Meethoogte 20,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19060101 - 19610131 Droge/natte boltemperatuur
19610201 - 19740930 Meting inclusief hygrograaf
19741001 - 19861001 Elektronische sensoren (db/nb) + elektrische haarhygrometer
19861002 - 19941023 Hygromer
19941024 - 20100908 Vaisala sensor in schotelhut
20100909 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19630701 - heden Pyranometer (sensor op mastje, dakopstelling toren op ca. 14 m. t.o.v. terrein)
19720131 Pyranometer 5 m. verlaagd
19970929 Instrument verplaatsing, 32 m. Meethoogte 2 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19070101 - 19950401 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19550103 - 20000809 Visuele waarneming
20000810 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
19510102 - 19941023 Visuele waarneming, later met gebruik van wolkenlicht
19941024 - 20000822 Ceilometer
20000823 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: augustus 2012