Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Volkel (06375)

06375 Volkel
Positie: 51 39' N.B. 05 42' O.L.
Terreinhoogte: 19,85 t.o.v. NAP.
Startdatum: 19510301
Karakteristiek omgeving: Gelegen in half open landschap, gras- en bouwland afgewisseld door bos. Vliegveld.
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: 21,41 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: Stopdatum 20041101, 09.00 UT
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v.:
19510301 - 19710301 Thermometers in hut
19710301 - 19921101 Weerstandsmeting in hut
19921101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
19921101 Instrument verplaatsing, 170 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v.:
19510301 - 19921031 Minimumthermometer in 10 cm behuizing
19921101 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
19921101 Instrument verplaatsing, 170 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19710101 - 19740601 Regenmeter
19740601 - 19921101 Elektrische regenmeter
19921101 - heden Elektrische meting in Engelse opstelling
19921101 Instrument verplaatsing
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19510301 - 19921101 Barograaf en kwikbarometer
19921101 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
19921101 Instrument verplaatsing
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19510301 - 19611208 Vaan en anemometer met aflezing
19611208 - 19921101 Vaan en anemometer met registratie
19921101 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
19921101 Instrument verplaatsing, 85 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19710101 - 19940110 Droge/natte bolthermometer, later met hygromer
19940111 - heden Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
19921101 Instrument verplaatsing, 170 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19921101 - heden CM11 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
19550103 - 2007 HSS zichtsensor
2007 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
???? - 2007 Ceilometer (CT12K)
2007 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013