Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Westdorpe(06319)

06319 Westdorpe
Positie: 51 13' N.B. 03 52' O.L.
Terreinhoogte: +1,68 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910701
Karakteristiek omgeving: Gelegen in open gebied(polder), voornamelijk gras- en bouwland
Grondsoort: Klei
Hoogte barometer: 3,07 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m., gemeten m.b.v. :
19910701 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
Temperatuurmetingen: 0,1 m., gemeten m.b.v. :
19930701 - heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19930701 - 20111124 Elektrische meting in Engelse opstelling
20111124 - heden Neerslagmeter in OTT scherm
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
20081010 - heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910701 - heden Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19930701 - 20101011 Vaisala sensor in schotelhut
20101012 - heden E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19910701 - heden CM11 sensor. Meethoogte 2,0 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
20080901 - heden PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,0 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
20080901 - 20140106 Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: juli 2015