Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Wilhelminadorp(06323)

06323 Wilhelminadorp
Positie: 51 32' N.B. 03 53' O.L.
Terreinhoogte: +1,65 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19910101
Stopdatum: 20140106, 10.00 UTC
Karakteristiek omgeving: Polder, Akkerbouwgebied
Grondsoort: Lichte zavel en klei
Hoogte barometer: 3,21 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - 20140106 AWS, elektronische sensor in schotelhut op 1,50 meter
20000313 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19910101 - 20140106 AWS, elektronische sensor in schotelhut
20000313 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Temperatuurmetingen: grond: -5, -10, -20, -50, -100 cm, gemeten m.b.v. :
19910101 - 20140106 Elektronische sensoren
20000313 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Neerslagmetingen: gemeten m.b.v. :
19910101 - 20140106 Elektrische meting in Engelse opstelling
20000313 Instrumentverplaatsing, 600 m.
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
20080101 - 20140106 Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19910101 - 20140106 Cup-anemometer en vaan AWS (digitale registratie). Meethoogte 10,0 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - 20100908 Hygromer, later met Vaisala sensor in schotelhut
20000313 Instrumentverplaatsing, 600 m.
20100909 - 20140106 E&E33 sensor. Meethoogte 1,5 m.
Stralingsmetingen: gemeten m.b.v.:
19910101 - 20140106 CM11 sensor. Meethoogte 6,0 m.(tot 20100313)
20000313 Instrumentverplaatsing, 600 m. Meethoogte 2,0 m.
Zonneschijnduur: gemeten m.b.v.:
19910227 - 19921001 Campbell-Stokes registratie
  Zonneschijnduur wordt ook bepaald uit globale straling
Zichtmetingen: gemeten m.b.v.:
20080101 - 20140106 PWS sensor (FD12P). Meethoogte 2,5 m.
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v.:
20080101 - 20140106 Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: juli 2015