Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Metadata KNMI-stations
Woensdrecht (06340)

06340 Woensdrecht
Positie: 51 27' N.B. 04 21'O.L.
Terreinhoogte: 15,04 meter t.o.v. NAP.
Startdatum: 19930407
Karakteristiek omgeving: Bosgebied. Vliegveld
Grondsoort: Zand
Hoogte barometer: 16,61 meter t.o.v. NAP.
Hoogte windmeetmast: 10 meter
Visuele waarnemingen: stopdatum 20040524, 11.00 UT.
Temperatuurmetingen: 1,5 m, gemeten m.b.v. :
19930407- heden AWS, elektronische sensor in schotelhut(op 1,50 meter)
Temperatuurmetingen: 0,1 m, gemeten m.b.v. :
19930407- heden AWS, elektronische sensor in schotelhut
Luchtdrukmetingen: herleid naar NAP en gemeten m.b.v. :
19930407- heden Paroscientific barometer in kast aan windmast
Windmetingen: gemeten m.b.v., bijzonderheden en meethoogte:
19930407- heden Cup-anemometer, AWS (digitale registratie). Meethoogte 10 m.
Vochtmetingen: gemeten m.b.v. :
19930407- 19940116 Hygromer
19940117 - heden Vaisala sensor in schotelhut. Meethoogte 1,5 m.
Zichtmetingen: gemeten m.b.v. :
19950503 - 1997 Visuele waarneming
1997 - medio 2006 HSS sensor
medio 2006 - heden PWS sensor (FD12P)
Wolkenmetingen: gemeten m.b.v. :
19930407- 20070322 Ceilometer (CT12K)
20070323 - heden Wolkenhoogtemeter (LD40)

Laatste update: april 2013