Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimatologie
Onderzoeksgegevens

 • Standaardisatie historische reeksen
  Sinds 3 maart 2014 zijn nieuwe versies van de historische temperatuurreeksen (1901-1970) van de vijf hoofdstations Den Helder, Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht beschikbaar en operationeel in gebruik genomen. De etmaalextremen (minimum- en maximumtemperatuur) en het etmaalgemiddelde zijn opnieuw bepaald uit brongegevens via een gestandaardiseerde methode.

 • Statistiek van extreme neerslag in Nederland
  Het KNMI heeft samen met enkele andere instituten onderzoek verricht naar extreme neerslag in Nederland. In onderstaande brochure vindt u een samenvatting van dit project. Onderliggend rapport is bij de STOWA te bestellen, zie hiervoor de externe link.
  De tijdreeks met uurlijkse neerslagdata die in deze studie is gebruikt, kunt u downloaden:
 • Regionale verschillen in extreme neerslag
  Voor duren van 24 uur en langer wordt op basis van een statistische analyse van de gegevens over een tijdvak van 55 jaar van 141 regenstations verspreid over Nederland aangetoond, dat er significante regionale verschillen zijn in de extreme neerslag. Door vier neerslagregimes met elk een afzonderlijke frequentieverdeling van de extreme neerslaghoeveelheden te onderscheiden, worden deze verschillen voor Nederland in kaart gebracht.

 • Statistiek van extreme neerslag van korte duren
  Aanvullend op het STOWA-KNMI onderzoek, dat betrekking heeft op neerslagduren van 4 uur en langer, zijn in een later stadium de neerslagextremen voor duren van 5 tot 120 minuten geanalyseerd. Het technisch rapport over deze analyse en de onderliggende jaarmaxima van de neerslag zijn te downloaden:
 • Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland
  Bovenstaande neerslagstatistieken zijn geldig voor een locatie. Voor de extreme neerslag die gemiddeld over een gebied kan vallen zijn andere statistieken nodig. Op basis van radardata zijn statistieken van extreme gebiedsneerslag voor verschillende gebiedsgrootten afgeleid. Het bijbehorende technische rapport is te downloaden.


 • KNMI HYDRA project
  Onderzoek naar het windklimaat van Nederland
 • Meteorologische gegevens
  "Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit"

  Gegevens t.b.v. VROM waarmee bestuursorganen de gevolgen van ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit berekenen.
 • Antieke reeksen Stadswaterkantoor Amsterdam
  Het Stadswaterkantoor in Amsterdam was verantwoordelijk voor het beheer van het water in de stadsgrachten. Werknemers van het kantoor verrichtten ieder uur metingen van waterstanden en meteorologische waarnemingen over de periode 1784-1963. Een unieke reeks.
 • Gehomogeniseerde reeks maandtemperaturen van De Bilt
  Abrupte of geleidelijke veranderingen in de waarneemomstandigheden kunnen kunstmatige sprongen of trends in de waarneemreeksen veroorzaken (inhomogeniteiten). Het KNMI heeft hier onderzoek naar gedaan.
 • Centraal Nederland Temperatuur
  De Centraal Nederland Temperatuur (1906-nu) is representatief voor een groot gebied in Midden-Nederland en geeft de maandgemiddelde temperatuur weer. Deze reeks is het gemiddelde van de temperatuur-reeksen voor De Bilt, Winterswijk/Hupsel, Oudenbosch/Gilze-Rijen, Gemert/Volkel, Deelen en Eindhoven (de laatste twee sinds 1951).