Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en Advies
Potentiële wind: Uitleg

De potentiële wind is

  • boven land een schatting van de wind die gemeten had kunnen worden wanneer de meting gedaan was op 10 m hoogte in een open en vlakke omgeving (ruwheid gelijk aan die van gras, ruwheidslengte = 0.03 m).
  • wind die gecorrigeerd is voor omgevingseffecten zoals beschutting door bebouwing of vegetatie.
  • over zee een schatting van de wind die gemeten had kunnen worden wanneer de meting gedaan was op 10 m hoogte boven water met de ruwheid die water hebben kan bij harde wind (ruwheidslengte = 0.002 m).
  • homogener zowel in windrichting, ruimte en tijd dan de gemeten wind door het toepassen van deze correcties .
  • afgeleid van de uurgemiddelde windsnelheid; de windrichting is een 10-minuut gemiddelde en is niet gewijzigd t.o.v. van de gemeten windrichting.
  • De potentiële wind kan naar aanleiding van nieuw onderzoek herzien worden (zie punt 3 onder "De correctie").

De correctie is

  • bepaald uit een analyse van de vlagerigheid van de wind op het station zelf.
  • een functie van de windrichting. De functie kan variëren in de tijd.
  • pas na verloop van een aantal jaren "definitief" vast te stellen; daardoor kan de potentiële wind nog herzien worden.

Veel meer achtergrondinformatie en ook oudere windreeksen kunnen gevonden worden op de Hydra website. Dit een onderzoekswebsite en deze is grotendeels Engelstalig.