Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatdata en -advies
Gestandaardiseerde tijdreeksen

Sinds 3 maart 2014 zijn nieuwe versies van de historische temperatuurreeksen (1901-1970) van de vijf hoofdstations Den Helder, Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht beschikbaar. De etmaalextremen (minimum- en maximumtemperatuur) en het etmaalgemiddelde zijn opnieuw bepaald uit brongegevens via een gestandaardiseerde methode. In sommige gevallen zijn hierdoor dagwaarden aangepast.

In het verleden zijn diverse methoden in gebruik geweest om extremen te bepalen, hiervan zijn reconstructies gemaakt. Tussen 1951 en 1970 waren op de hoofdstations 'synoptische' en 'klimatologische' metingen gelijktijdig beschikbaar. Tot nu werd voor die periode gebruik gemaakt van synoptische metingen. Uit onderzoek is gebleken dat voor sommige stations de klimatologische metingen een hogere kwaliteit hebben dan de synoptische. Voor de nieuwe operationele tijdreeksen worden daarom in die periode de klimatologische metingen als basisgegevens gebruikt. De standaardisatie heeft de kwaliteit van de reeksen verbeterd. Vanaf 1971 zijn het klimatologische en synoptische meetnet samengevoegd en is er sprake van één meetreeks op de KNMI stations.

De reeksen zijn operationeel ingezet als onderdeel van de meetreeksen van de stations.

De werkzaamheden zijn beschreven in een technisch rapport.

De gestandaardiseerde temperatuurreeksen kunnen worden gedownload als zip-bestand, voorzien van kwaliteitscodes.

Via een internetapplicatie kunnen extremen van tijdreeksen worden opgevraagd (top 10 hoogste/laagste)