Royal Dutch Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment

Publications, presentations and other activities
Interactie tussen Hemel en Aarde
2007
by B.J.J.M. van den Hurk (KNMI),

Het klimaat beïnvloedt de staat van het land. Ook in de meteorologie beïnvloeden atmosferische klimaatprocessen
de toestand van het land: neerslag, wind, luchtvochtigheid,
ze zijn van invloed op hoe nat het land is, of hoe warm, of bevroren. Maar andersom heeft het land ook een duidelijke invloed op de atmosfeer: water, straling, en warmte vinden ook hun weg naar boven. Bij een dergelijke tweezijdige beïnvloeding spreekt men van terugkoppeling, of feedback. En die feedback is er deels verantwoordelijk voor dat bijvoorbeeld droge perioden in de zomer lang aan kunnen houden. Maar begrijpen we wel goed hoe het werkt? Weten we wel hoe we die terugkoppelingen in een klimaatmodel moeten stoppen? Zijn projecties met die klimaat-
modellen voor ons toekomstig klimaat wel betrouwbaar?
En hoe moeten we naar deze terugkoppeling kijken in het wetenschappelijk
klimaatonderzoek? De oratie gaat in op deze vragen.

Bibliographic data
Hurk, B.J.J.M. van den, Interactie tussen Hemel en Aarde
Book: 2007, ISBN 978-90-393-4618-1, 24p.
Abstract (html)  Complete text (pdf: 240 KB)